Thứ 606222018

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Nhân sự Công Đoàn

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Thầy Trần Văn Thuấn

Sinh năm 1964

Nguyên là Sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam