Thứ 401232019

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Home Hoạt động Công Đoàn trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020

Công Đoàn trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020

Căn cứ công văn số: 53/CV-CĐGD ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016 -2020. Sáng ngày 29 tháng 05 năm 2016 tại cơ sở 1; Số:  83A Bùi Thị He - KP I - TT Củ Chi - TP, Hồ Chí Minh; công đoàn cơ sở Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đến dự đại hội có các đ/c:Công Đoàn trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020

 

- Về phía công đoàn Giáo dục Tp.HCM có đ/c Nguyễn Thị Gái UV Ban Thường vụ Đảng ủy sở Giáo dục, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh; dự và chỉ đạo Đại hội

- Về phía Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn,

- Ông:    Trần Văn Khoa                  Bí thư Chi bộ nhà Trường                  

- Ông:    Châu Văn Dưỡng               CT: HĐQT  Hiệu trưởng nhà trường

 

Và quan trọng hơn hết là sự có mặt đông đủ 49/49 Đoàn Viên Công Đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn; Chính các đồng chí sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình một cách tốt nhất và giữ vai trò quyết định kết quả của Đại hội.

 

Đại hội  tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Đại Hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch gồm 03 đ/c với số biểu quyết 100%

     2 -  Đ/C :    Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

     3 -  Đ/C :    Trần Văn Thuấn

     5 -  Đ/C :    Trần Văn Khoa

-  Đại Hội tiến hành bầu đoàn thư ký gồm 02 đ/c với số biểu quyết 100%

     1 -  Đ/c :    Phan Thị Thanh Tiền

     2 -  Đ/c:     Nguyễn Thị Kim Ngân

 

- Khai mạc Đại hội do đ/c Trần Văn Thuấn trình bày Trước Đại hội và đọc quyết định khen thưởng do Chủ tịch Công đoàn giáo dục TP. Hồ Chí Minh tặng về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đ/c Nguyễn Thị Gái: UV ban thường vụ Đảng ủy sở giáo dục, Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Tp. Hồ Chí Minh; đại diện Ban Thường công đoàn Giáo dục TP. HCM trao tặng cho nhà trường. Thầy Châu Văn Dưỡng Hiệu trưởng nhà trường lên nhận khen thưởng.

 

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội do đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trình bày được Đại hội thông qua biểu quyết nhất trí 100% Thông qua báo cáo tình hình đoàn viên tham dự đại hội do đ/c Trần Văn Khoa trình bày được Đại hội thông qua biểu quyết nhất trí 100%.

 

-  Đ/C: Trần Văn Thuấn Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015 đọc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015 và Phương hướng hoạt động CĐCS nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đ/c Trần Văn Khoa: trình bày trước Đại hội Bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành về quá trình tổ chức chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2015. Đ/c Phan Quốc Toàn sẽ thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp và kiến nghị từ Tổ Công đoàn.

 

Đ/c: Trần Văn Thuấn đoàn chủ tịch đại hội duy trì thảo luận.

- Đại hội nhất trí cao bố cục văn kiện đại hội, nhất trí nội dung báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2020 và các văn kiện khác của đại hội, các ý kiến cũng đã tập trung vào trọng tâm chính của đại hội; đó là công tác quản lý và công tác chăm lo, tự chăm lo, quyên nghĩa vụ của đoàn viên, trách nhiệm của người sử dụng lao động, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, công tác thăm hỏi của tổ chức công đoàn. Nhấn mạnh một số nội dung còn yếu kém khuyết điểm tồn tại cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tập trung vào những nội dung chính sau:

 

- Các phong trào Văn - Thể - Mỹ chưa được tổ chức thường xuyên và mở rộng chỉ tập trung vào các ngày lễ lớn và theo phong trào của ngành.
 

- Các uỷ viên BCH công đoàn đều kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, chưa có chính sách động viên, khuyến khích thỏa đáng nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động Công đoàn.
 

- Công đoàn chưa xây dựng được quỹ tương trợ nên chưa hỗ trợ, giúp đỡ cho đoàn viên khi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn.
 

- Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới được đại hội bầu ra phải chủ động, năng động thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra đưa nghị quyết vào cuộc sống bảo đảm quyền lợi, lợi ích cho người lao động một cách thiết thực nhất.
 

- Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới phải là tiếng nói chung của người lao động đế xuất kiến nghị HĐQT – BGH nhà trường những vấn đề có liên quan đến chế độ, tiêu chuẩn, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động dựa trên cơ sở điều lệ công đoàn Việt Nam và quy phạm pháp luật hiện hành.
 

- Đại hội thông qua biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 do đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trình bày được Đại hội thông qua biểu quyết nhất trí 100%.
 

 

-  Đại Hội nghe bài phát biểu của đ/c: Châu Văn Dưỡng CT: HĐQT  Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:
 

+ Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2015 khắc phục dứt điểm những tồn tại yếu kém mà đại hội lần này đã chỉ ra. Phát triển đoàn viên về số lượng nhưng phải coi trọng về chất lượng đoàn viên. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường tháng 04 năm HĐQT – BGH nhà trường luôn ủng hộ tối đa để tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, trích đủ 2% lương cho công đoàn hoạt động, thực hiện nghiêm thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.

 

-  Đại Hội nghe bài phát biểu của đ/c Nguyễn Thị Gái: UV ban thường vụ Đảng ủy sở giáo dục, Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Tp. Hồ Chí Minh;
 

+ Đ/c nhấn mạnh những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ qua: như xây dựng đội ngũ cá bộ quản lý; đã hoàn thành chỉ tiêu 100% Cán bộ và Giáo viên có trình độ đại học và 30% Cán bộ và Giáo viên có trình độ trên đại học, nhà trường luôn tạo điều kiện để Cán bộ, Giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác chăm lo và tự chăn lo và tham gia các phong trào ngành phát động luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; có 4 nguồn đối tượng Đảng và Chi bộ nhà trường đã tổ chức kết nạp được 2 đoàn viên đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phương hướng nhiệm kỳ tới đ/c nhất trí cao với báo cáo; nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục dứt điểm những tồn tại yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Tập trung làm tốt công tác phối hợp với HĐQT – BGH nhà trường bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo và chỉ đạo. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên chung sức chung lòng xây dựng tập thể sư phạm nhà trường là tập thể lao động xuất sắc, luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Đại hội tiến hành tổ chức bầu cử đúng theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam công minh, trung thực, công khai.những đ/c trúng cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2020

01

Trần Văn Thuấn

02

Trần Văn Khoa

03

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

04

Phan Quốc Toàn

05

Ngô Thị Quỳnh Châm


-  Đ/c : Phan Thị Thanh Tiền đại diện Đoàn thư ký báo cáo trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn cơ sở Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020, Đại hội thông qua biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội công đoàn trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã thành công tốt đẹp, trên tinh thần đổi mới (mỗi đoàn viên công đoàn đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ xây dựng tập thể sư phạm nhà trường là tập thể lao động xuất sắc).