Thứ 606222018

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Ban hành Chỉ thị về hoạt động báo chí, xuất bản của Công đoàn

Ngày 6/1/2014, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn, hệ thống báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân mến mộ. Tuy nhiên, hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn thời gian qua cũng còn một số khó khăn, hạn chế.

Từ thực tiễn trên, Đoàn Chủ tịch TLĐ chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, trong đó có 06 nhóm nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, xuất bản Công đoàn; 04 nhóm nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư và tương đương; 03 nhóm nhiệm vụ của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS.

Chỉ thị cũng xác định 1 số chỉ tiêu phấn đấu như: Dành ít nhất 20% nội dung tin, bài trên mỗi ấn phẩm chính để tuyên truyền, phản ánh về tình hình đoàn viên, người lao động, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.; 70% công đoàn cơ sở được trang bị các báo in phù hợp, trong đó từ năm 2014, mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 tờ Báo Lao động và 01 ấn phẩm của Liên đoàn Lao động địa phương, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được trang bị tạp chí, bản tin Công đoàn, 50% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được trang bị tủ sách theo Đề án đã được Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Mạnh Kiên