Thứ 604202018

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW

Quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong những năm qua Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã tích cực cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện đến các Đảng ủy trực thuộc với 5 nhóm giải pháp chính: một là, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quan tâm bồi dưỡng nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, trình độ chính trị, hiểu biết về pháp luật cho đội ngũ công nhân; hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động; ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Bốn là,  tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp; năm là,  phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Với phương châm trên, Đảng ủy các cấp trực thuộc đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp cho cán bộ, CNVCLĐ. Trung bình hàng năm có khoảng 15% số lao động được học tập nâng cao trình độ, điển hình như Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam hàng năm có trên 500 cán bộ, CNVCLĐ được cử đi học đại học, 1.000 người cử đi học tin học, ngoại ngữ. Tổng Công ty Sông Đà hàng năm đào tạo gần 1.000 cán bộ thuộc lĩnh vực giám sát, quản lý xây dựng. Tổng Công ty Giấy trong 5 năm tổ chức được 469 khóa học cho cán bộ quản lý, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho hàng trăm lượt cán bộ, công nhân tham gia… Vì vậy sau 5 năm đội ngũ công nhân trong khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng. Tính đến hết năm 2012, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có hơn 1,1 triệu lao động, trong đó số người có học vị tiến sĩ là 13.704 người, chiếm 1,25% (trong khi đó năm 2008 chỉ chiếm 0,63%), trình độ đại học cao đẳng là 320.087 người chiếm 29,15% (năm 2008 là 24,3%), số đảng viên là 77.174 người tăng 76% so với năm 2007.

Hàng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với Công đoàn chỉ đạo, tổ chức phát động các đợt thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tạo điều kiện cho những công nhân có tay nghề cao phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhờ có việc chủ động ứng dụng, đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới hiện đại đã góp phần vào việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo được sự cạnh tranh trên thi trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong Đảng ủy Khối đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi thực hiện các quy định, quy chế đào tạo, quy chế trả lương, công tác thi đua khen thưởng và thực hiện quy chế dân chủ. Thông qua việc mở Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn với vai trò đại diện người lao động, chủ động tham gia ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã xây dựng bếp ăn tập thể sạch sẽ, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân lao động, chăm lo giải quyết, cải thiện điều kiện chỗ ở, xây nhà ở cho thuê với giá rẻ, tạo điều kiện cho công nhân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, một số đơn vị điển hình trong chăm lo giải quyết nhà ở cho công nhân như: Tập đoàn Dầu khí xây dựng hơn 40.000m2 nhà ở tập thể, hỗ trợ gần 100 tỷ đồng đê CNVCLLĐ xây nhà ở và hơn 200 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi cho công nhân. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã xây dựng 32.526 m2nhà ở tập thể, hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 37 nhà ở văn hóa, 24 trạm y tế, 5 nhà trẻ, 13 sân thể thao và đầu tư 253 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng 27.992 mnhà ở, giải quyết cho 3.456 gia đình công nhân có nhà ở, hỗ trợ nhà ở từ 50.000 đến 350.000đ/tháng cho CNLĐ.Tập đoàn Cao su xây dựng 8 nhà văn hóa và 20 sân thể thao, xây mới 500 căn hộ cho gia đình công nhân nghèo. Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và Đô thị từ năm 2009 – 2010 đã xây dựng 4.380 mnhà ở cho công nhân, 7,2 tỷ đồng xây dựng khu vui chơi giải trí cho CNLĐ…

Vấn đề giải quyết việc làm, thu nhập của người lao động luôn được quan tâm hàng đầu, những năm qua các cấp ủy Đảng trong đảng bộ Khối luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện ổn định và giải quyết thêm việc làm cho người lao đồng hàng năm với mức tăng từ 5 – 10%. Nhờ đó đó thu nhập của người lao động luôn đảm bảo với mức tăng trưởng khá, năm 2008 thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, đến  năm 2012 thu nhập bình quân đạt 8,38 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về ““Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương cho thấy đội ngũ công nhân đã có bước phát triển, trưởng thành nhanh cả về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng công nhân lao động được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ứng dụng và tham gia sáng tạo khoa học, công nghệ của đội ngũ công nhân. Vấn đề việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân được chăm lo, từng bước cải thiện rõ rệt, giúp cho đội ngũ công nhân lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đạt được những kết quả trên thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, cả trong nhận thức và hành động theo đúng quan điểm, mục tiêu của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH – HĐH đất nước, trong đó có vai trò quan trong của tổ chức Công đoàn, người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động.

Mạnh Tiêm