Thứ 606222018

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐVN

Ngày 6/1/2014, đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014).

Theo Kế hoạch, nội dung các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức theo 04 nhóm hoạt động chủ yếu gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền triển khai 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và Hiến pháp năm 2013; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền đậm nét; thi Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”; phát động thi sáng tác ca khúc với chủ đề về công nhân, Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và phát triển Đảng trong CNVCLĐ đợt 28/7; tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ; trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp….

Các cấp Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn, có ý nghĩa, mang tính chất toàn quốc như: Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ; tôn vinh 85 cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc, 85 cán bộ Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu; tổ chức Đoàn cán bộ của Tổng Liên đoàn thăm viếng một số di tích lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tổ chức Hội thảo khoa học “C«ng đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”; phát hành sách “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức cầu truyền hình tại 03 điểm cầu: Hà Nội - Quảng Ninh - TP. Hồ Chí Minh….